11. svibanj – Dan sindikata

Promjenama u našem društvu početkom 90-tih godina javila se potreba da medicinske sestre organiziraju svoj strukovni sindikat.

11. svibnja 1991. godine u Zagrebu održana je Osnivačka skupština sindikata na kojoj je za prvu predsjednicu izabrana viša medicinska sestra Milena Delak. Donesen je Statut kojim je određen naziv Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara.

1993. godine Sindikat je jedan od osnivača udruge više razine Matice hrvatskih sindikata javnih službi.

1995. godine uz sudjelovanje Sindikata donesen je prvi Zakon o radu, koji stupa na snagu 01. siječnja 1996. godine.

23. prosinca 1996.godine Sindikat uz ostale sindikate zdravstva potpisuje prvi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

13. prosinca 2001. uz ostale pregovarače u javnim službama potpisnici smo Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

2001. godine postajemo članica Public Services International – međunarodne udruge radnika javnih službi, kao i EPSU-a

Osnovni ciljevi i zadaci Sindikata glede ostvarivanja interesa i djelovanja su:

 • kolektivno pregovaranje i zaključivanje kolektivnih ugovora,
 • iniciranje i sudjelovanje u donošenju procjena o realnoj cijeni rada,
 • zaštita prava iz radnog odnosa,
 • rad na poboljšavanju općih uvjeta rada i života medicinskih sestara i medicinskih tehničara,
 • zaštita profesionalnih prava i obveze struke,
 • rad na ostvarivanju prava na pogodnosti u svezi otežanih i po zdravlje štetnih uvjeta rada,
 • zastupanje interesa zaposlenih medicinskih sestara i medicinskih tehničara,
 • ostvarivanje međusobne solidarnosti,
 • pružanje i druge pomoći u pitanju zaštite pojedinca, njegovih prava, imovine, života, te materijalne i socijalne sigurnosti medicinske sestre i medicinskog tehničara, kao i njegove obitelji,
 • stalno i pravovremeno izvještavanje svojih članova o postignutim rezultatima rada Sindikata,
 • zaštita svih sindikalnih i socijalnih prava.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *