O nama

 

PREDSJEDNIK PODRUŽNICE –  Ivan Večerin

Blagajnica – Petronela Pavlović

Tajnica – Stela Saulan

 

 

IZVRŠNI ODBOR

 1. KIRURGIJA – Gaurina Nela,
 2. OČNI ODJEL – Barešić Nataša
 3. INTERNI ODJEL – Garić Anđelka, Biočić Joško
 4. JIL – Večerin Ivan
 5. KOŽNO VENERIČNI ODJEL – Petronela Pavlović
 6. INSTRUMENTALKE – Šišić Ana, Ledinić Stella
 7. PSIHIJATRIJA  – Šljivo Mufid
 8. PEDIJATRIJA – Pinter Jelena
 9. INFEKTOLOGIJA – Saulan Stela
 10. TRANSFUZIJA – Milić Ljiljana
 11. ORTOPEDIJA –  Klokoć Perica, Tepšić Sonja
 12. ORL – Mihočević Tina
 13. NEUROLOGIJA – Vuletić Renata
 14. GINEKOLOGIJA – Rajić Dragica, Pervan Snježana
 15. HBP – Mihatović Bruno
 16. PALIJATIVA/ONKOLOGIJA (4.kat) – Antonija Živković
 17. DOMUS CHRISTI – Jeina Ankica
 18. VANBOLNIČKI – Muhoberac Anila