Dopis Upravi vezano za opterećenost sestara u hitnim ambulantama te na OHBP

Upravi OB Dubrovnik poslali smo dopis vezano za opterećenost sestara/tehničara koji rade u hitnim ambulantama, te na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu.

Dopis prenosimo u cijelosti.

 

 

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara-medicinskih tehničara

Dubrovnik 21.rujan,2017

 

 

n/p Ravnatelju OB Dubrovnik

      doc.dr.sc. Marijo Bekić, dr.med.

      Pomočnica Ravnatelja za sestrinstvo

      Kristina Muhoberac dipl.med.techn.

 

PREDMET:  Opterećenost sestara/tehničara administrativnim poslovima

 

Poštovani,

      Ovim putem Vam se obraćam kako bih Vam ukazao na problem preopterećenosti medicinskih sestara i tehničara u hitnim ambulantama te na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu. Razlog opterećenja je obavljanje administrativnih i blagajničkih poslova u popodnevnim i noćnim satima kada nema administratora, a koji ne spadaju u djelokrug rada medicinskih sestara. Osim toga, sestre nemaju ni adekvatne uvijete za naplatu usluga, ni kada se radi o plaćanju gotovinom, ni kada se radi naplati karticama.

      Kao rješenje predlažemo da se osigura 1  administrator kroz 24 sata koji bi pokrivao hitni bolnički prijem, a nakon 15:30h i sve hitne ambulante u bolnici!
Rado bi poslušali i neka alternativna rješenja, ako ih imate!

 

 

                        

                                                                                          Sindikalni povjerenik

                                                                                          Ivan Večerin  bacc.med.tech.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *