Dopis ravnatelju za božićnicu

Od ravnatelja OB Dubrovnik smo zatražili isplatu božićnice za 2016. godinu.

Dopis prenosimo u cijelosti:

 

 

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA – MEDICINSKIH TEHNIČARA

PODRUŽNICA DUBROVNIK

 

U Dubrovniku, 5. prosinca 2016. godine

 

 

Opća bolnica Dubrovnik

N/P Ravnatelj

 

Predmet: Isplata božićnice za 2016. godinu

 

Poštovani,

 

ovim putem obraćam Vam se kao sindikalni povjerenik Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara, u vezi prava radnika, članova Sindikata na isplatu božićnice za 2016. godinu.

Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama, odredbom članka 71. propisano je sljedeće:

„1. Zaposlenicima u javnim službama pripada pravo na isplatu godišnje nagrade za božićne blagdane u jednakom iznosu (božićnica).

  1. O visini božićnice Vlada Republike Hrvatske i sindikati javnih službi pregovarat će svake godine u postupku donošenja Prijedloga Državnog proračuna, s time ako se dogovor ne postigne, osnovica za božićnicu iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata božićnice u visini koja proizlazi temeljem ugovora između Vlade Republike Hrvatske i sindikata.“

S obzirom da sindikati javnih službi i Vlada RH u postupku donošenja Državnog proračuna nisu pregovarali o visini božićnice za 2016. godinu, sukladno stavku 2. gore navedenog članka, božićnica iznosi 1.250,00 kuna.

 

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama ističe dana 12. prosinca 2016. g., no Zakon o radu (člankom 199.) propisuje da se pravna pravila  kojima se određuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnog odnosa i dalje primjenjuju kao dio prethodno sklopljenog ugovora o radu do sklapanja novog kolektivnog u govora u razdoblju od isteka tri mjeseca od isteka roka na koji je bio sklopljen kolektivni ugovor. Štoviše, sudska praksa govori u prilog činjenici da se, za vrijeme produžene primjene pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima, zaposlenicima isplaćuju kolektivnim ugovorom zajamčena materijalna prava (Gž-11481/00 od 3.1.2002., Vrhovni sud RH, obrazloženje pravnog shvaćanja prihvaćenog na sjednici građanskog odjela VSRH dana 13.6.2003.g., izbor 1/03-126, Vrhovni sud RH, Revr 19/05-22 6. srpnja 2005).

Dakle, iz navedene sudske prakse proizlazi da zaposlenicima  nesporno pripada i pravo na isplatu božićnice.

Stoga Vas molimo da sukladno gore navedenom svim članovima Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara isplatite božićnicu u iznosu od 1.250,00 kuna.

            S poštovanjem,

Sindikalni povjerenik:

Ivan Večerin, bacc.med.tech

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *