SPORAZUM o obročnom plaćanju dugovanja

Dana 2. prosinca 2016.godine potpisan je Sporazum o obročnom plaćanju dugovanja dara za djecu u prigodi dana sv. Nikole između Ravnatelja Opće bolnice Dubrovnik, doc.dr. sc. Marija Bekić, dr. med. i predsjednika Radničkog vijeća, Ivana Večerina, bacc med. tech., a na temelju čl. 70 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Bolnica i Radničko vijeće su suglasni da će Bolnica svoje dugovanje prema radnicima podmiriti obročno i to kako slijedi:
– do kraja 2016.g. Bolnica će isplatiti dar za djecu za tekuću 2016.g., kao i dug od 100,00 kn po djetetu za 2014.g. i dug za 2012.g.
– do kraja 2017.g. Bolnica će isplatiti dar za djecu za tekuću 2017.g., kao i dug za 2013.g,
– do kraja 2018.g. Bolnica će isplatiti dar za djecu za tekuću 2018.g., kao i dug za 2015.g.
prema popisima koje će za svaku pojedinu godinu izraditi Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove Opće bolnice Dubrovnik.
Link na originalni članak

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *