Dopis ravnatjelu za preraspodjelu sati

  1. Poslali smo Ravnatelju OB dopis vezano za preraspodjelu sati koji prenosimo u cijelosti:

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

Dubrovnik 25.siječanj.2017.

 

 

n/p Ravnatelju OB Dubrovnik

      doc.dr.sc. Marijo Bekić, dr.med.

     

 

 

PREDMET:  Preraspodjela sati

 

 

Poštovani, 

S obzirom da se višak odrađenih sati radnicima prebacuje u tzv. preraspodjelu sati, primorani  smo Vam ukazati na  zaključak koji je donesen 03.03.2015. godine na 20. Sjednici Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Zaključak broj 142 glasi:

Sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja u sustavu zdravstva nema preraspodjele radnog vremena.

Radnik može biti raspoređen na rad u redovitom radu, smjenskom radu, turnusu i dežurstvu.

Svaki sat odrađen van redovnog fonda sati smatra se PREKOVREMENIM SATOM, što isključuje mogućnost preraspodjele sati.

Sukladno čl. 51. st. 8 KO za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, poslodavac je obvezan svakom radniku platiti prekovremeni rad. Ako radnik to želi, poslodavac će na njegov pisani zahtjev umjesto uvećanja plaće po osnovi prekovremenog rada iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka odobriti korištenje slobodnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 (1 sat prekovremenog rada = 1 sat i 30 minuta za utvrđivanje ukupnog broja sati i slobodnih dana), sukladno mogućnostima organizacije rada.

 

 


 

                       

                                                                                              Sindikalni povjerenik

                                                                                              Ivan Večerin  bacc.med.tech.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *