Potpisan UGOVOR O PROJEKTIRANJU – Pobrežje

Danas smo sa firmom Domusplus projektiranje d.o.o. potpisali UGOVOR O PROJEKTIRANJU STAMBENO-POSLOVNIH I VIŠESTAMBENIH GRAĐEVINA, te dogovorili projektni zadatak čime smo za jedan veliki korak bliže ka realizaciji projekta na Pobrežju.

PREDMET UGOVORA:

Ovim ugovorom, koji će u potpunosti biti financiran od strane Grada Dubrovnika, Izvršitelj se obvezuje za OB Dubrovnik izraditi projektnu dokumentaciju sukladno projektnom zadatku i Obrascu o projektiranju koji su sastavni dio ovog Ugovora.

Projektna dokumentacija se sastoji od:

URBANISTIČKO RJEŠENJE koji uključuje:
Prijedlog parcelacije
Prijedlog prometnog rješenja sa organizacijom natkrivenih i nenatkrivenih parkirališnih mjesta
Oblikovanje javnog prostora unutar novoplaniranog naselja (parkovi, šetnice, meeting point-ovi te ostali prostori za okupljanje i druženje)
Iskaz svih kvantifikacijskih pokazatelja za svaku novoplaniranu građevinsku česticu.

IDEJNO RJEŠENJE (projektiranje 16 višestambenih / stambeno-poslovnih građevina u skladu sa Projektnim zadatkom) koje uključuje:
Nacrti višestambenih / stambeno-poslovnih građevina u odgovarajućem mjerilu (tlocrti, presjeci, pročelja)
katalog stanova,
Vizualizacije građevina sa vizualizacijama cijelog naselja
„Book“ kao finalni proizvod koji sadrži već navedene dijelove + CD.

Projektiranje stambeno-poslovnih i višestambenih građevina koje su predmet ovog Ugovora, izvršitelj se obvezuje izvršiti u roku od 100 radnih dana nakon dostavljenih svih ulaznih podataka.

Svi zainteresirani zaposlenici koji su se prijavili za projekt uskoro će biti više informirani putem maila.

 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *