PLAĆE U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

S obzirom da smo kod naših članova koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, bilo da se radi o ZAKUPU, ORDINACIJI ILI KONCESIJI, primjetili brojne nepravilnosti vezane uz obračun plaća, tim poslodavcima šaljemo dopise kako bi te iste nepravilnosti otklonili!

Naime,
Zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine odredbom članka 61. propisano je da je zdravstveni radnik u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe obvezan prilikom određivanja plaće zdravstvenog radnika u svom timu usklađivati obračun plaća i ostala materijalna prava s odredbama kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Dodatkom II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja koji je stupio na snagu 1. rujna 2019. godine, ugovoreno je da zdravstveni radnik u ordinaciji, zakupu ili koncesiji u mreži javne zdravstvene službe, obvezan je usklađivati obračun plaća i ostala materijalna prava zdravstvenom radniku u svom timu s odredbama ovoga Ugovora.

Odredbom članka 3. Koleketivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja propisano je da “Prava i obveze radnika u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju utvrđena ovim Ugovorom, Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i Dodacima Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, čine jedinstven sustav pa se njihove odredbe primjenjuju neposredno i obvezno, osim ako su nekim drugim propisom pojedina pitanja za radnike povoljnije riješena.”

Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini 5.695,87 kn počevši od obračuna plaće za rujan 2019. godine koja će se isplaćivati u listopadu iste godine. Dodatkom II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja dogovoreno je, između ostalog, povećanje dodataka za posebne uvjete rada za 3% te dodatka zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi za 4% s primjenom od 1. rujna 2019. godine te dodatak za uvjete rada iznosi 11%, a dodatak zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi 8%.

Vaš Sindikat
#budičlan

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *