Utvrđivanje reprezentativnosti – Poziv za prebrojavanje

S obzirom da sindikati javnih službi pokreću postupak utvrđivanja sastava pregovaračkog odbora za kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora koji će se primjenjivati na više područja javnih službi (Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama), dobili smo dopis za utvrđivanje reprezentativnosti za Temeljne kolektivne ugovore i za granske kolektivne ugovore temeljem kojeg je nužno dostaviti podatak o broju članova sindikata kojima se na temelju pisane suglasnosti usteže članarina od plaće.

Dopis je upućen na zdravstvene ustanove, zakupce i koncesionare u kojima djeluje Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara.

Stoga, na zahtjev sindikalnih povjerenika poslodavci su dužni dostaviti tražene podatke sindikatu u roku od 8 dana od dana podnesenog zahtjeva.
Ukupan broj radnika članova Sindikata mora biti iskazan sa stanjem na 31. svibanj 2016.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite u Stručnu službu sindikata.

ZAKON O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *